Vers seizoen van start

Het vers seizoen is gestart. In volle vaart van tuinder naar consument. Transport, op- en overslag dient onder juiste omstandigheden en tijdsdruk worden uitgevoerd. Interessant om hier dagelijks bij betrokken te zijn. Vandaag waren het bloemen, morgen agf en overmorgen weer andere producten. #geconditioneerdtransport #kwaliteit

Nieuws

De temperaturen stijgen weer

De temperaturen buiten stijgen weer. Voor koel- en diepvriestransporten laait dan de discussie weer op over het nut van voorkoelen van het laadruim. Voedselveilgheidsnormen en wetgeving geven hier geen duidelijkheid over zolang de producttemperatuur maar is geborgd. Vraag is of voorkoelen toegevoegde waarde heeft. Daarnaast kan je je afvragen of voorkoelen geen andere voedselveiligheidsissues met zich meebrengen. #hetnutvanvoorkoelen #gekoeldtransport

Nieuws

Nieuwe normen in 2021

Zowel BRC GS als GMP+ hebben aangekondigd dat medio 2021 nieuwe normen worden gepubliceerd. De eerste concepten zijn al gepubliceerd, en ja, er komen behoorlijk wat wijzigingen aan. Buro Marel volgt de ontwikkelingen op de voet en is in voorbereiding om hun klanten weer van dienst te kunnen zijn.