Audits

BURO MAREL

Of het nu gaat om het uitvoeren van een audit in uw eigen organisatie of bij een leverancier (tweede partij audit) of het begeleiden van audits in uw organisatie, Buro Marel kan alle vormen tot uitvoering brengen.

Bij een interne of een tweede partij audit wordt met de opdrachtgever afgestemd welk onderwerp of tegen welke norm wordt getoetst. De audit bestaat uit een interview op de werkplek, observaties en het inzien van procedures en registraties. Zowel de positieve bevindingen als de aanbevelingen worden gerapporteerd. Wij zijn ervan overtuigd dat een audit met voldoende diepgang de sterke en minder sterke punten in het proces aan het licht brengt en de procesverbeteringen bevordert.

Wanneer een audit in uw organisatie plaatsvindt kan het resultaat van de audit beter zijn, wanneer deze wordt begeleid door een ervaren en goed opgeleide begeleider. Deze begeleider kan de dialoog aangaan met de auditor en het auditproces wordt sneller doorlopen.